قیمت وفروش وساخت و تولید انواع پاکت بیل مکانیکی از قبیل :سرندی، لایروبی، ذوزنقه، معمولی، خاکی و سنگی